Audio

Her kan du lytte til uddrag fra kurser.
Bemærk at disse taler er opstået i det levende rum i direkte dialog med den tilstedeværende gruppe. Den langsomme og rytmiske talemåde skal forstås på denne baggrund. For at få det størst mulige udbytte opfordres du derfor til at lytte til dem i meditativ åbenhed og stilhed, så både hjertet og kroppen involveres i den dybere resonans hinsides ordene.


Glæde er vores Natur


At hvile i vågen fred (guidet in-tuning)


Det evige Nu (guidet in-tuning)

 
Receptiv åbenhed og aktiv påkaldelse


Kærligheden i sig selv

 
Som en åben blomst (guided in-tuning)

 
Conscious Heart Embodiment

 
Kroppens sande natur

 
At være ven (guidet in-tuning)

 
Inderst i enhver lyd er stilhed


At ære hjertets inderste længsel


Stilhed i bevægelse


Kroppen som en levende bølge (guidet meditation)


Åndedræt og nærende ånd


At stemme krop og sanser


At vågne som kærlighed


Det rene møde


Vished og ydmyghed


Guidet meditation - tuning-in


At lade alt være som det er


Intimitet og neutralitet


Det der aldrig dømmer


Sand medfølelse inkluderer alt


Det konfliktfyldte sind – og om at sige ja


Det indre i det ydre


Forståelse der nærer

. . . . .

Her kan du lytte til to uddrag fra lydbogen Det intelligente hjerte,
fra kapitlet om OVERGIVELSE

   Om vilje:

  

   Om tillid: