Formålsbeskrivelse

 
Conscious Heart
har som sit primære formål at træne kroppens, hjertets og bevidsthedens yoga: at forene disse tre vigtigste menneskelige ressourcer i en højere enhed.

Undervisningen foregår i varierende holdstørrelser hvor der lægges vægt på hovedprincippet i denne helheds-yoga: at åbne for kroppens flow og bringe det i svingning med hjertets og bevidsthedens naturlige intelligens. I en sådan forenende bevægelse sker der en langt dybere afspænding og integration end man ellers kan opnå gennem særskilt træning af krop, hjerte eller bevidsthed. Man åbner til den naturlige værenstilstand. Herved løsnes dybereliggende spændinger i krops- og nervesystemet og energien frisættes til større vågenhed og glæde.

Intentionen er at understøtte mennesker i at omsætte det øgede flow og den indsigt der opnås gennem undervisningen, til den konkrete hverdag. Og at formidle dette videre ud til gavn for det omgivende samfund, så flere mennesker kan blive inspireret til at vågne til deres sande natur.

De samfundsmæssige og globale udfordringer vi i vores tid står midt i – både miljømæssigt, økonomisk og fordelingsmæssigt - kan ikke løses uden at aktivere og træne hjertets og bevidsthedens dybere potentiale. Adskillelse og negative polariseringer – selve årsagen til vores globale krise - kan kun opløses ved at vi inddrager alle niveauer af vores menneskelige ressourcer. Først da bliver vi i stand til at reelt at mødes i åbenhed og skabe ny sund grobund for bæredygtige løsninger.