Persondatapolitik for Conscious Heart

 
Introduktion
For at kunne administrere vore kurser er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
info@consciousheart.dk

Dataansvarlig
Conscious Heart v/ M.M. Rigtrup

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du i forbindelse med tilmelding på et kursus opgiver til os.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne give dig svar på din tilmelding, udsende infomails og fakturaer til betaling af kursusgebyr.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne administrere kursustilmeldinger.

Det drejer sig om disse personoplysninger:

 •      Navn, telefon, e-mail

 
Derudover bruger vi navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved udsendelse af nyhedsbreve fra Conscious Heart.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at klikke på 'unsubscribe' nederst i nyhedsmailen.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

     • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
           (oplysningspligt).
     • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
     • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
     • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
     • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte
           markedsføring.
     • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Conscious Heart. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

     Vi videregiver personlige oplysninger til indkvarteringsstedet ved internatkurser (retreats).
     Vi videregiver navn, telefon og mail til de øvrige deltagere på kurset. 
     Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

     Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede
     virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på
     vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende
     tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Informationssikkerhed
Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er
      nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Conscious
       Hearts vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der
       behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for
       persondatabehandlingen i Conscious Heart.

 
Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.