Om Conscious Heart

 
Conscious Heart
 kurser og åbne aftener er dedikeret til hjertets opvågnen. De er en invitation til at mødes i åbent bevidstheds- og kærlighedsrum og tage del i den levende stilhed der vækker ens sande natur til live.

Når man hviler ind i den grundlæggende væren og ved af dét som er den samme bevidsthed i alle, slapper hjertet og kroppen af. Da opdager man det der allerede og altid er forbundet. I denne ikke-adskilte åbenhed opstår der naturligt en grund af tryghed som er nødvendig for at kunne slippe dybere, ind i virkelige møder hvor et langt større spektrum af bevidsthed og non-verbal kommunikation kommer i spil. I en sådan gennemsigtig tilladen kan der ske en fordybelse ind i ægte kommunion, en reelt befriende kærlighed.

The Cutting Edge

Når ord flyder derfra bliver de til dialoger der forvandler. Når handling udspringer derfra bliver den til manifestation af sandhed. Og vi kan aldrig på forhånd vide hvilke ord og handlinger der opstår lige der på kanten af det ukendte. Det er det der gør det så velsignet levende! Og udfordrende. For hvis livet skal have en chance må man være villig til at gå hinsides kendte grænser. I åbenhjertig gennemsigtighed bliver alt set som det er, men det er samtidig inderligt okay for der er ingen vurderen og ingen dømmen. Rigtigt og forkert eksisterer ganske enkelt ikke i denne frekvens, og hvis det skulle dukke op falder det ligeså hurtigt bort igen. Man er forunderligt tryg ved at ”tabe ansigt”” hvis det er det der sker, fordi man mærker umiddelbart hvordan nyt liv vågner og strømmer igennem.

Dansen på the cutting edge opstår i bevægelsen på grænsen mellem det bevidste og det ubevidste - når vi åbner os og giver slip på alle forestillingerne om os selv og hinanden og bliver som barn igen, overgiver os til det endnu ufødte, tiltrukket af det vi endnu ikke ved noget om.

Hvad er det der får os til at vove dansen? Det er vel det uimodståelige i det der er større end os selv, det der lyser og overstråler vores forstand. I stedet for at lede efter meningsfulde forklaringer bliver man i spontane åbninger forklaret alt uden dog at forstå noget som helst på den måde man troede man kunne forstå. Når man først har smagt det kan man aldrig glemme det igen.

Glædelig forpligtelse

Responsen i hjertet er naturligt en dybt følt taknemmelighed. Man ønsker at give sig selv med krop og sjæl til det der befrier. Man får trang til at forpligte sig til at være og gøre sit ypperste for at DET kan leve. Ikke fordi nogen siger man skal forpligte sig, men alene ud fra en glædesfuld indefra kommende ansvarlighed. Man forstår gennem sit eget hjerte hvordan frihed og ansvarlighed hænger uløseligt sammen. Det er da fuldstændig indlysende at det kun er ved at forpligte sig til at også at handle på det man genkender som sandt, at ægte forvandling kan finde sted.

Fællesskabet og individet

Ethvert menneske har muligheden for selv at være sandheden og vejen ind i livet. Det paradoksale er, at det samtidig er det levende fællesskab der befordrer individets blomstring. Ikke fællesskab i en bestemt form, men det befriende rum der opstår når mennesker mødes i en fælles dedikation og hengivenhed til sandhed.

Fællesskabets ånd kan da blive en reel bærebølge for blomstring. Men hvis ånden stivner i bestemte former kan det lige så vel blive en hindring. Det enkelte menneskes evne til at navigere ud fra det der inderst i hjertet er sandt må hele tiden være dynamisk levende. Ethvert menneske må skabe sin egen vej. Ingen prædefinerede veje kan lede en hjem. Det smukkeste og mest intelligente vi kan gøre i fællesskab er derfor at styrke passionen for sammen at gå på opdagelse i det ukendte. Da kan den fælles passion for sandhed tænde det lys der viser vej. Gennem hvert enkelt menneske, til glæde for alle.